بریدگى ها و خراشیدگى ها

به گزارش هدا بلاگ، سریع ترین راه براى بند آوردن خونریزى، اعمال فشار مستقیم است. یک پارچه ى جاذب تمیز - یک بانداژ یا حوله - را روى بریدگى بگذارید؛ سپس با دست، مستقیما روى آن را به محکمى فشار دهید. اگر پارچه اى ندارید، از انگشتان تان بهره ببرید، این کار باعث بند آمدن خونریزى بعد از یک یا دو دقیقه مى گردد. اگر خون از اولین بانداژ عبور کرد، دومین

بریدگى ها و خراشیدگى ها

بریدگى ها و خراشیدگى ها

مترجمان* :

دکتر حسن کریمی یزدی

دکتر پدرام مصطفایی

13 روش براى یاری به ترمیم زخم

در این جا اطلاعاتى درباره یاری هاى اولیه مورد احتیاج در هنگام مواجهه با زخم و خراش آمده است:

خونریزى را متوقف کنید.

سریع ترین راه براى بند آوردن خونریزى، اعمال فشار مستقیم است. یک پارچه ى جاذب تمیز - یک بانداژ یا حوله - را روى بریدگى بگذارید؛ سپس با دست، مستقیما روى آن را به محکمى فشار دهید. اگر پارچه اى ندارید، از انگشتان تان بهره ببرید، این کار باعث بند آمدن خونریزى بعد از یک یا دو دقیقه مى شود. اگر خون از اولین بانداژ عبور کرد، دومین بانداژ را بگذارید و مداوم فشار دهید. بانداژهاى نو را روى بانداژ دومى بگذارید و فشار دهید. زیرا جدا کردن بانداژ اولى باعث از هم گسیخته شدن سلول هاى لخته شده ى خون مى شود. اگر فشار نتوانست خون را بند آورد، اندام مجروح را بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا فشار خون در محل بریدگى کاهش یابد؛ فشار را در همه حال ادامه دهید، این کار احتمالا خون را بند مى آورد.

محل بریدگى را تمیز نگه دارید.

این کار براى جلوگیرى از عفونت، تغییر رنگ دائمى و کبودى مهم است. محل را با آب و صابون و یا آب تنها بشویید. هدف از این کار رقیق کردن باکترى ها در محل زخم مى باشد؛ بعلاوه اگر خرده سنگ ها و شن ها را از بریدگى پاک نکنید، ممکن است باعث ایجاد رنگ دانه در زیر پوست شوند به طورى که انگار خال کوبى شده است.

محل زخم را بپوشانید.

هنگامى که خونریزى متوقف یا آهسته شد، زخم را با یک پارچه سفت ببندید و یا با بانداژ الاستیک طورى بپیچانید که فشار بر بریدگى وارد شود، اما مانع قطع جریان نشوید. اگر بریدگى روى دست و پاست مى توانید با فشار بر روى ناخن دست و پا آن را چک کنید. ناخن در هنگام فشار، سفید مى شود و هنگامى که آن را رها مى کنید، به رنگ صورتى برمى شود. در صورت لزوم، بانداژ را مقدارى شل کنید.

بیشتر فشار دهید.

اگر خونریزى ادامه داشت، موضوع جدى تر از آن است که شما فکر نموده اید و باید سریعا به پزشک مراجعه کنید. تا رسیدن به مطب دکتر، نقطه فشار را به کوشش هاى تان اضافه کنید. نقطه اى نزدیک به بریدگى را فشار دهید که بین قلب و بریدگى باشد. نقطه هاى فشار، مکان هایى است که در هنگام نبض گرفتن از آن استفاده مى کنید. داخل مچ، وسط بازو، محل اتصال پا به تنه؛ در این محل ها، شریان را به استخوان فشار دهید، یک دقیقه پس از بند آمدن خونریزى، فشار دادن را متوقف کنید. اگر خونریزى دوباره آغاز شد، فشار را به این نقاط وارد سازید.

از پمادهاى آنتى بیوتیکى بهره ببرید.

بنا به نظر جمیز لیدن استفاده از پماد ضد باکترى وسیع الطیف مناسب ترین کار است.

افرادى که از پمادهاى آنتى بیوتیکى سه گانه و بانداژ مناسب استفاده مى نمایند، 30 درصد سریع تر بهبودى حاصل مى نمایند. البته باید مراقب داروهایى باشید که حاوى نئومایسین و با مواد نگه دارنده فراوان مى باشند، زیرا آنها مى توانند باعث واکنش آلرژیک شوند؛ در این صورت محل زخم، قرمز و خارش دار مى شود و ممکن است عفونت کند.

محل بریدگى را بپوشانید.

هنگامى که بریدگى در معرض هوا باشد، تشکیل کبره مى دهد و رشد سلول هاى نو را کند مى کند. از بانداژ پلاستیکى شبیه به پوشش هاى غدا بهره ببرید و یا در پی گازى که با وازلین آغشته شده، باشید. هر دو نوع بانداژ، رطوبت را در زخم نگه مى دارند، اما اجازه ى عبور هواى کمى را مى دهند. سلول ها در رطوبت، بهتر رشد مى نمایند.

پانسمان

آیا پانسمان کردن باعث بهتر شدن جراحت هاى قبلى شما شده است؟

در این جا چندین ترفند براى جدا کردن بدون درد بانداژهاى چسبناک، آمده است:

- از یک قیچى کوچک براى جدا کردن پانسمان از قسمت هاى چسبى بهره ببرید و به آرامى آن را از روى محل درگیر بکشید، سپس نوار چسب را جدا کنید.

- اگر کبره ى روى جراحت به پانسمان چسبید، آن را داخل آب گرم و نمک قرار دهید. پانسمان کم کم جدا مى شود.

انتخاب پماد

به قفسه یاری هاى اولیه در داروخانه نگاه کنید. کدام را انتخاب مى کنید؟ یک پماد ضد باکترى؟ در مطالعه اى که به وسیله دکتر جیمز لیدن روى 9 محصول صورت گرفته است، وى دریافته که بعضى از محصول ها باعث التیام سریع تر بریدگى ها، خراشیدگى ها و سوختگى ها مى شود. در این جا نتایج تحقیق را نشان مى دهد:

- پلى سپورین:)ماده فعال: پلى میکسین B، کرم ضد باکترى(: 2 / 8 روز

- نئوسپورین:)ماده ى فعال: نئومایسین، پلى میکسین B، پماد ضد باکترى(: 2 / 9 روز

- بدون درمان: 3 / 13 روز

هشدار پزشکى

جراحت را با مراقبت هاى حرفه اى پزشکى درمان کنید.

یاری هاى اولیه همواره کافى نیست. در موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:

- خونریزى جهنده و به رنگ قرمز روشن باشد که احتمالا به دلیل پارگى شریان است.

- تمام گرد و خاک را نتوانید از روى زخم پاک کنید.

- بریدگى یا خراش روى صورت و یا نواحى اى باشد که نباید جاى آنها باقى بماند.

- در جراحت رگه هاى قرمز توسعه پیدا کند و یا ترشح چرکى داشته باشد.

- جراحت بزرگ باشد و داخل آن را بتوان دید. دکتر هاک مکوالى مى گوید: در این صورت، به بخیه کردن احتیاج دارید.

روش جایگزین

التیام زخم مى تواند یک موفقیت شیرین باشد.

دکتر ریچارد کاتسون جراح ارتوپد مى گوید: شما مى توانید فرایند التیام را با شکر معمولى، سرعت ببخشید. وى بیش از 5000 جراحت جدى را در 10 سال گذشته با ترکیبى از پد و شکر درمان نموده است.

شکر، مواد غذایى براى رشد و تکثیر باکترى ها را از بین مى برد و جراحت ها معمولا سریع تر و بدون کبره و اسکار، التیام پیدا مى نمایند.

با مخلوط کردن شکر و بتادین)محلول شستشوى ضد باکترى حاوى ید که در هر داروخانه یافت مى شود(یکى از پمادهاى جراحى دکتر فاستون را درست کنید.

براى درست کردن این ترکیب 15 گرم از محلول بتادین را با 140 گرم شکر و 40 گرم پماد بتادین ترکیب کنید. جراحت تمیز شده را با پماد خانگى ساخته شده مالش دهید و به دقت آن را با گاز بپوشانید.

چهار بار در روز محل جراحت را به آرامى با آب شیر و هیدروژن پراکساید)آب اکسیژنه(بشویید و آن را با پماد بمالید. هنگامى که فرایند التیام پیشرفت کرد، اندازه مصرف پماد را کم کنید.

هشدار: قبل از استفاده از ترکیب بالا، مطمئن شوید که محل زخم تمیز و خونریزى بند آمده است. شکر باعث خونریزى بیشتر زخم خونریزى دهنده مى شود. از شکر قهوه اى و شکر پودر شده استفاده نکنید. دکتر ناتسون مى گوید: آنها مؤثرند ولى نشاسته موجود در آنها، ید را خنثى مى کند. جراحت هایى که با این شکرها درمان مى شود باعث تشکیل پوسته و کبره مى شوند.

واکسن کزاز بزنید.

آیا انگشتان تان را با چاقوى تیز بریده اید؟ و یا با یک سوزن نوک تیز، دست تان را سوراخ نموده اید؟ و زانوى تان بر روى سیمان خراشیده شده است؟ آیا بریدگى هاى کوچک یا بزرگ شما را به یاد واکسن زدن مى اندازد؟ اگر واکسن کزاز را در 5 سال گذشته نزده اید، حتما واکسن یادآور را بزنید. اگر به یاد ندارید که آخرین بار چه موقع واکسن زده اید، خوب است ظرف 24 ساعت بعد از آسیب، واکسن مربوطه را بزنید.

منبع : دایرة المعارف پزشک خانواده ،گروه مولفان انستیتوسلامتی آمریکا

پی نوشت ها:

* انتشارات سپهر اندیشه - 1387

منبع: راسخون
انتشار: 13 مهر 1400 بروزرسانی: 13 مهر 1400 گردآورنده: hodablog.ir شناسه مطلب: 3237

به "بریدگى ها و خراشیدگى ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بریدگى ها و خراشیدگى ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید